Glavna dejavnost naše družine je čebelarstvo.  Čebelarimo na območju vasi Vrsno, ki leži na nadmorski višini 600 metrov, pod mogočnim Krnom. Vasica je znana predvsem kot rojstni kraj pesnika Simona Gregorčiča. Skriti smo daleč od kakršnihkoli industrijskih ali okolju obremenjujočih dejavnosti v čisti in neokrnjeni naravi, kar nam omogoča pridelavo le najboljših čebeljih izdelkov.

Čebelarimo s približno 200 čebeljimi družinami. Večino čebelnjakov imamo postavljenih v okolici doma. Enega izmed njih pa v vasici Plave pri Novi Gorici. Imamo tudi kontejner, ki ga uporabljamo za prevoz čebel na različne paše, tako lahko ponudimo različne vrste sortnih medov. Paleto sortnih medov dopolnjujejo tudi ostali izdelki. Več o tem si lahko preberete pod razdelkom izdelki.

Začetki našega čebelarstva segajo v leto 1983. Začeli smo zgolj z nekaj kranjiči. Skozi leta je naše čebelarstvo raslo s tem pa hkrati zavedanje in potreba po izobraževanju. Zato smo se skozi leta udeleževali različnih izobraževanj. Leta  2004 smo opravili nacionalno poklicno kvalifikacijo za čebelarja, leta 2006 pa opravili izpit HACCP za smernice dobrih higienski navad u čebelarstvu. Udeleževali smo se tudi ostalih izobraževanj:

  •  izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel,
  • vzreja čebeljih matic,
  • apitehnični ukrepi,
  • oskrba čebeljih družin skozi leti,
  • ugotavljanje in zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah.
Naš čebelnjak v vasi Vrsno